Przed zabiegiem II

1936-37
akwarela, papier
40,6 x 50,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie