Malwy w ogródku

1911
akwarela, papier, 99 x 64 cm