Rybacy

ok. 1920
olej, p³ótno, 64,5 x 63,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie