Portret Piotra Tomickiego

tempera na drewnie

krużganki klasztoru Franciszkanów w Krakowie