Portret Piotra Tomickiego-fragment

tempera na drewnie           krużganki klasztoru Franciszkanów w Krakowie