Maska i książki

ok. 1897                olej, płótno                   Muzeum Narodowe w Warszawie