Czerwony hiacynt i jabłka

 ok. 1905
olej, płótno, 48 x 33 cm