Kaczeńce

ok. 1906
olej, płótno, 48,5 x 35,5 cm
Muzeum Narodowe we Wrocławiu