Sierota z Poronina

ok. 1906
olej, p³ótno, 77 x 50 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie